THÚY, N. N.; CHÍNH, V. V.; PHÁCH, P. V. ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA CÁC ĐỚI ĐỨT GẪY HOẠT ĐỘNG CHÍNH VÙNG TÂY BẮC VIỆT NAM. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 27, n. 2, p. 169–175, 2005. DOI: 10.15625/0866-7187/27/2/9410. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/9410. Acesso em: 22 jul. 2024.