ANH, P. L.; HẰNG, H. V. GRANIT NGUỒN GỐC VỎ KHỐI TAM TAO: CƠ SỞ CỦA TUỔI PERMI MUỘN. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 27, n. 2, p. 115–122, 2017. DOI: 10.15625/0866-7187/27/2/9401. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/9401. Acesso em: 22 apr. 2024.