NIÊN, B. Ấn; HÒA, T. T.; PHƯỢNG, N. T.; THÀNH, H. H.; ANH, T. T.; DUNG, P. T. ĐẶC ĐIỂM CÁC THÀNH TẠO MAFIC - SIÊU MAFIC KHU VỰC NAM HÀ GIANG VÀ BẮC PHỐ RÀNG. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 27, n. 2, p. 103–114, 2017. DOI: 10.15625/0866-7187/27/2/9400. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/9400. Acesso em: 19 may. 2024.