HẬU, Đỗ V.; VŨ, P. N.; GIANG, L. T. L. ĐÁNH GIÁ RỦI RO TRONG TÌM KIẾM THĂM DÒ DẦU KHÍ TẠI BỂ SÔNG HỒNG. VIETNAM JOURNAL OF EARTH SCIENCES, [S. l.], v. 27, n. 1, p. 72–77, 2017. DOI: 10.15625/0866-7187/27/1/9392. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/9392. Acesso em: 3 aug. 2021.