BÁCH, L. D.; NGHI, T.; THẮNG, N. G. VỀ NGHIÊN CỨU CÁC PHỨC HỆ ĐÁ HỖN HỢP (OLISTOSTROM, MICTIT) Ở VIỆT NAM. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 27, n. 1, p. 55–59, 2017. DOI: 10.15625/0866-7187/27/1/9384. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/9384. Acesso em: 27 nov. 2021.