CƯ, N. V.; SƠN, N. T. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH SWAP VÀ IQQM TRONG QUẢN LÝ TỔNG HỢP LƯU VỰC SÔNG BA. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 27, n. 1, p. 41–47, 2017. DOI: 10.15625/0866-7187/27/1/9382. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/9382. Acesso em: 28 nov. 2021.