TÔ, T. Đình; HẢI, V. Q. XÁC ĐỊNH CHUYỂN ĐỘNG HIỆN ĐẠI ĐỚI ĐỨT GÃY LAI CHÂU - ĐIỆN BIÊN TỪ SỐ LIỆU ĐO GPS (2002- 2004). Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 27, n. 1, p. 6–13, 2017. DOI: 10.15625/0866-7187/27/1/9376. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/9376. Acesso em: 14 jul. 2024.