TRÁI ĐẤT, T. chí C. K. học về. Tổng mục lục năm 2011. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 33, n. 4, 2012. DOI: 10.15625/0866-7187/33/4/558. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/558. Acesso em: 2 oct. 2023.