LÊ, T. T.; NHÂN, P. Q.; TÂM, V. T. MỘT SỐ KẾT QUẢ BAN ĐẦU XÁC ĐỊNH HỆ SỐ THẤM BẰNG THÍ NGHIỆM NHANH SLUG TEST TẠI NAM ĐỊNH. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 33, n. 4, p. 674–680, 2012. DOI: 10.15625/0866-7187/33/4/553. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/553. Acesso em: 15 jul. 2024.