THÀNH, N. T.; LÂN, N. H.; PHÁCH, P. V.; TOÁN, D. V.; DŨNG, B. V.; UNVERRICHT, D. XU HƯỚNG VẬN CHUYỂN TÍCH TỤ TRẦM TÍCH TRÊN PHẦN CHÂU THỔ NGẦM VEN BỜ BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG MÊ KÔNG. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 33, n. 4, p. 607–615, 2012. DOI: 10.15625/0866-7187/33/4/545. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/545. Acesso em: 25 jun. 2024.