TƯ, T. V.; ĐỨC, Đào M.; LAN, T. L. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH NỀN ĐÊ SÔNG HỒNG KHU VỰC HÀ NỘI VÀ CÁC TAI BIẾN ĐỊA CHẤT LIÊN QUAN. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 33, n. 3, p. 480–492, 2012. DOI: 10.15625/0866-7187/33/3/439. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/439. Acesso em: 16 apr. 2024.