HẢI, V. Q.; TÔ, T. Đình; LIÊM, N. V. XÁC ĐỊNH CHUYỂN DỊCH HIỆN ĐẠI ĐỚI ĐỨT GÃY SÔNG HỒNG THEO SỐ LIỆU LƯỚI GPS TAM ĐẢO - BA VÌ (1994 - 2007). Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 33, n. 3, p. 474–479, 2012. DOI: 10.15625/0866-7187/33/3/438. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/438. Acesso em: 22 jul. 2024.