HƯỚNG, N. V.; TRỊNH, P. T.; ĐANG, H. N. TRẠNG THÁI ỨNG SUẤT KIẾN TẠO HIỆN ĐẠI KHU VỰC BỂ CỬU LONG. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 33, n. 3, p. 457–464, 2012. DOI: 10.15625/0866-7187/33/3/399. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/399. Acesso em: 11 aug. 2022.