LÂM, D. Đình. VÀI NÉT VỀ ĐỊA CHẤT - ĐỊA MẠO BÁN ĐẢO BARTON VÀ WEIVER, ĐẢO KING GEORGE, NAM CỰC. Science of the Earth, [S. l.], v. 33, n. 3, p. 436–442, 2011. DOI: 10.15625/0866-7187/33/3/352. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/352. Acesso em: 3 feb. 2023.