ANH, T. T.; I.V., G.; HÒA, T. T.; P.A., N.; DUNG, P. T.; NIÊN, B. Ấn; CẨN, P. N. ĐẶC ĐIỂM KHOÁNG VẬT - ĐỊA HÓA VÀ NGUỒN GỐC CÁC MỎ CHÌ - KẼM CẤU TRÚC LÔ GÂM, MIỀN BẮC VIỆT NAM. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 33, n. 3, p. 393–408, 2011. DOI: 10.15625/0866-7187/33/3/348. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/348. Acesso em: 22 jul. 2024.