LÝ, N. Đức; THANH, N.; HIÊN, L. T. T. GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP QUY TRÌNH XÁC LẬP, PHÂN VÙNG GIỚI HẠN TRƯỢT LỞ Ở SƯỜN DỐC CẤU TẠO TỪ ĐẤT ĐÁ KHÔNG ĐỒNG NHẤT DỌC ĐƯỜNG GIAO THÔNG VÙNG MIỀN NÚI. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 33, n. 3, p. 386–392, 2011. DOI: 10.15625/0866-7187/33/3/346. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/346. Acesso em: 14 jun. 2024.