TRUNG, P. B.; MẦU, L. Đình. HIỆN TRẠNG XÓI LỞ - BỒI TỤ BỜ BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 33, n. 3, p. 322–328, 2011. DOI: 10.15625/0866-7187/33/3/339. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/339. Acesso em: 18 jun. 2024.