THUYẾT, N. T. M.; NHUNG, N. T.; KHÔI, N. N. ĐẶC ĐIỂM TIÊU HÌNH CỦA CORINDON ĐĂK TÔN. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 33, n. 3, p. 315–321, 2011. DOI: 10.15625/0866-7187/33/3/338. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/338. Acesso em: 25 jun. 2022.