DUẨN, N. B.; HẢI, Đặng T.; MINH, V. Đức; HIÊN, L. T. T. NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH NGUYÊN NHÂN TRƯỢT LỞ KHU VỰC CẦU MÓNG SẾN, TỈNH LÀO CAI. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 33, n. 2, p. 164–174, 2011. DOI: 10.15625/0866-7187/33/2/322. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/322. Acesso em: 21 oct. 2021.