CƯỜNG, L. V. A.; VẤN, N. T.; GIẢNG, N. V.; TRUNG, Đặng H.; TRIẾT, V. M. NGHIÊN CỨU DỊCH CHUYỂN KIRCHHOFF ĐỂ XÁC ĐỊNH MÔ HÌNH VẬN TỐC TRONG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN TỪ TẦN SỐ CAO. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 33, n. 2, p. 142–150, 2011. DOI: 10.15625/0866-7187/33/2/319. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/319. Acesso em: 21 mar. 2023.