TUYẾN, Đoàn V.; TOÀN, Đinh V. ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC ĐỘ DẪN ĐIỆN VÀ MỐI QUAN HỆ VỚI DỊ THƯỜNG ĐỊA NHIỆT Ở ĐỚI ĐỨT GÃY SÔNG HỒNG. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 33, n. 2, p. 119–125, 2011. DOI: 10.15625/0866-7187/33/2/286. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/286. Acesso em: 11 aug. 2022.