TRIỀU, C. Đình; DUẨN, N. B.; HẢI, Đặng T.; THẮNG, N. G.; NAM, B. A.; NGUYÊN, N. Đình. MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU PHÂN BỐ SÒ, ĐIỆP KHU VỰC NGHỆ AN. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 33, n. 2, p. 97–108, 2011. DOI: 10.15625/0866-7187/33/2/284. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/284. Acesso em: 24 apr. 2024.