PHAN DONG, P.; A.R., G.; HUYÊN, N. X.; V.V., P.; NGHINH, L. T.; QUẢNG, N. M. PHÁT HIỆN MỚI VỀ HÓA THẠCH STROMATOLIT TRONG TRẦM TÍCH HỆ TẦNG RINH CHÙA, TRŨNG NA DƯƠNG, LẠNG SƠN. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 33, n. 1, p. 94–96, 2011. DOI: 10.15625/0866-7187/33/1/282. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/282. Acesso em: 13 apr. 2024.