HOÀNG, N. V.; KHANG, Ứng Q. MÔ HÌNH THẤM NƯỚC MƯA PHỤC VỤ PHÂN TÍCH ỔN ĐỊNH SƯỜN DỐC KHU VỰC THỊ TRẤN CỐC PÀI - HUYỆN XÍN MẦN - TỈNH HÀ GIANG. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 33, n. 1, p. 78–84, 2011. DOI: 10.15625/0866-7187/33/1/280. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/280. Acesso em: 26 may. 2022.