NIÊN, B. Ấn; HÒA, T. T.; ANH, T. T.; DUNG, P. T.; CẨN, P. N.; HIẾU, T. V.; HÙNG, T. Q.; PHƯỢNG, N. T. MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU MỚI ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ VÀ THÀNH PHẦN VẬT CỦA QUẶNG HÓA TRONG KHU VỰC MỎ CHÌ - KẼM NA SƠN. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 33, n. 1, p. 63–77, 2011. DOI: 10.15625/0866-7187/33/1/278. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/278. Acesso em: 24 may. 2024.