PHƯƠNG, N. H.; TRUYỀN, P. T.; MOIRET, A. ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ BỊ TỔN THƯƠNG DO SÓNG THẦN CHO KHU VỰC ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ NHA TRANG. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 33, n. 1, p. 1–9, 2011. DOI: 10.15625/0866-7187/33/1/266. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/266. Acesso em: 20 oct. 2021.