XUYÊN, N. Đình; DŨNG, N. Q.; SƠN, L. T.; VĂN, Đinh Q.; HÙNG, N. T.; MINH, N. L. Một số kết quả quan sát mới về động đất vùng Nam Bộ. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 30, n. 3, p. 264–269, 2008. DOI: 10.15625/0866-7187/30/3/11792. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11792. Acesso em: 10 jun. 2023.