TÔ, T. Đình; CÔNG, D. C. Chuyển động tuyệt đối khu vực đứt gẫy Sông Hồng (từ Yên Bái qua Thái Nguyên) theo số liệu đo GPS. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 30, n. 4, p. 374–379, 2008. DOI: 10.15625/0866-7187/30/4/11771. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11771. Acesso em: 28 mar. 2023.