VÂN, N. K. Sử dụng phương pháp thang điểm có trọng số đánh giá tổng hợp tài nguyên khí hậu cho du lịch, nghỉ dưỡng (Tại một số trung tâm du lịch ở Việt Nam). Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 30, n. 4, p. 356–362, 2008. DOI: 10.15625/0866-7187/30/4/11769. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11769. Acesso em: 25 may. 2022.