LƯƠNG, N. V.; DƯƠNG, N. V. Cơ chế hình thành động đất sóng thần cực đại trong đới hút chìm Manila, Philippin. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 30, n. 4, p. 336–344, 2008. DOI: 10.15625/0866-7187/30/4/11766. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11766. Acesso em: 5 mar. 2024.