AN, L. Đức; KHANH, U. Đình; TUẤN, T. P.; THÀNH, N. N. Tai biến trượt lở sờn tại thị xã Hà Giang và vấn đề cảnh báo. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 30, n. 2, p. 225–232, 2008. DOI: 10.15625/0866-7187/30/2/11759. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11759. Acesso em: 22 jul. 2024.