PHƯƠNG, N. H.; TRUYỀN, P. T. Đánh giá khả năng bị tổn thương do động đất cho Thành phố Hà Nội. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 30, n. 2, p. 185–193, 2008. DOI: 10.15625/0866-7187/30/2/11755. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11755. Acesso em: 24 sep. 2023.