TÔ, T. Đình. Chuyển động hiện đại Vỏ Trái Đất vùng Sơn La qua kết quả đo GPS. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 30, n. 2, p. 170–175, 2008. DOI: 10.15625/0866-7187/30/2/11753. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11753. Acesso em: 21 mar. 2023.