TUYẾN, Đoàn V.; TOÀN, Đinh V.; BẮC, T. V. Nghiên cứu nguồn địa nhiệt cho phát triển năng lượng sạch ở Việt Nam. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 30, n. 2, p. 153–160, 2008. DOI: 10.15625/0866-7187/30/2/11751. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11751. Acesso em: 8 jun. 2023.