VẤN, V. V.; HÒA, T. T.; BORISENCO, A. S.; PHƯỢNG, N. T.; ANH, T. T.; LAM, T. H.; THUẬN, Đặng T. Đặc điểm địa chất, thành phần và điều kiện hình thành kiểu khoáng hóa thạch anh - vàng - bạc khu vực Trảng Sim (Tuy Hòa, Phú Yên). Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 30, n. 2, p. 113–118, 2008. DOI: 10.15625/0866-7187/30/2/11743. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11743. Acesso em: 1 dec. 2023.