XUYÊN, N. Đình; NGUYÊN, P. Đình; HÙNG, P. Q.; DƯƠNG, N. Ánh. Thử nghiệm dự báo động đất dài hạn theo quy luật hoạt động tiền chấn. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 25, n. 3, p. 193–200, 2003. DOI: 10.15625/0866-7187/25/3/11727. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11727. Acesso em: 11 aug. 2022.