DẦN, N. T.; TUẤN, T. A.; LEE, S. Ứng dụng công nghệ GIS để thành lập bản đồ nhạy cảm trượt lở đất các tỉnh biên giới Tây Bắc Việt Nam. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 30, n. 1, p. 12–20, 2008. DOI: 10.15625/0866-7187/30/1/11713. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11713. Acesso em: 21 mar. 2023.