VƯỢNG, B. T. Quan trắc động thái nước dưới đất tại vùng Lê Hồng Phong. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 28, n. 4, p. 446–457, 2018. DOI: 10.15625/0866-7187/28/4/11695. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11695. Acesso em: 21 apr. 2024.