GIẢNG, N. V.; DUẨN, N. B.; KHIÊM, L. C.; THANH, L. N.; DŨNG, N. Q. Đặc điểm địa chất thủy văn vùng Bắc Bình, Bình Thuận theo tài liệu địa vật lý. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 28, n. 4, p. 410–421, 2018. DOI: 10.15625/0866-7187/28/4/11692. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11692. Acesso em: 24 jun. 2024.