AN, L. Đức; ANH, L. H. Đặc điểm địa hình Karst nhiệt đới Vịnh Hạ Long. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 28, n. 3, p. 368–375, 2018. DOI: 10.15625/0866-7187/28/3/11686. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11686. Acesso em: 6 dec. 2021.