MAI, Đặng; TÍCH, V. V.; THUYẾT, N. T. M. Mô hình tuyến tính tổng quát của trường địa hóa thứ sinh vùng quặng chì kẽm Chợ Đồn. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 28, n. 3, p. 359–362, 2018. DOI: 10.15625/0866-7187/28/3/11684. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11684. Acesso em: 24 jun. 2024.