TÚC, N. Đăng. Nghiên cứu trượt lở khu vực Móng Sến - Sapa. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 28, n. 2, p. 193–201, 2018. DOI: 10.15625/0866-7187/28/2/11660. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11660. Acesso em: 1 mar. 2024.