VƯỢNG, N. V.; CHƯƠNG, M. H.; THẮNG, T. T. Tuổi đồng vị phóng xạ và tiến hóa nhiệt kiến tạo các đá Ophiolit đới biến dạng Sông Mã. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 28, n. 2, p. 165–173, 2018. DOI: 10.15625/0866-7187/28/2/11657. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11657. Acesso em: 5 mar. 2024.