DƯƠNG, T. V. Các dị thường hơi thủy ngân trong đất và tính hoạt động của đới đứt gãy Tân kiến tạo vùng Cao Bằng. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 28, n. 2, p. 150–154, 2018. DOI: 10.15625/0866-7187/28/2/11655. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11655. Acesso em: 1 mar. 2024.