TÙNG, V. Đức; THẮNG, T. V. Đặc điểm Tân Kiến tạo và địa động lực hiện đại khu vực thị xã Lai Châu và kế cận. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 28, n. 2, p. 121–130, 2018. DOI: 10.15625/0866-7187/28/2/11652. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11652. Acesso em: 21 mar. 2023.