LIÊM, N. V.; TRỊNH, P. T.; VINH, H. Q. Đứt gãy đang hoạt động và động đất cực đại đới đứt gãy Sông Hồng khu vực Lào Cai - Yên Bái. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 28, n. 2, p. 110–120, 2018. DOI: 10.15625/0866-7187/28/2/11651. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11651. Acesso em: 27 jun. 2022.