VẤN, V. V.; HÒA, T. T.; PHƯỢNG, N. T.; ANH, T. T.; ANH, P. L.; LAM, T. H.; DUNG, P. T. Hoạt động Magma Mesozoi muộn Nam Trung Bộ và khoáng sản liên quan. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 28, n. 2, p. 102–109, 2018. DOI: 10.15625/0866-7187/28/2/11649. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11649. Acesso em: 23 feb. 2024.