AN, L. Đức; THỊNH, V.; TUẤN, N. A.; THÀNH, N. N. Khái quát về địa mạo Trường Sơn Nam qua tuyến Kon Tum - Ba Tơ. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 28, n. 1, p. 25–33, 2018. DOI: 10.15625/0866-7187/28/1/11567. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11567. Acesso em: 24 apr. 2024.