LÂN, P. H. Các yêu cầu đối với số liệu GPS, số liệu thủy chuẩn và số liệu trọng lực trong đo cao GPS. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 29, n. 4, p. 350–354, 2014. DOI: 10.15625/0866-7187/29/4/11552. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11552. Acesso em: 15 jul. 2024.