HẢI, H. Q. Biến động lòng sông Đồng Nam do hoạt động khai thác cát. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 29, n. 3, p. 261–266, 2007. DOI: 10.15625/0866-7187/29/3/11540. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11540. Acesso em: 15 jun. 2024.